بازنشسته هستم ۳۸ ساله جویای کار

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۸۹۱۲۱۱۵۳
سوابق کاری دنبال کار اینترنتی و بازاریابی فروش بیمه نیستم
تماس نگیرید

۳۸ ساله نسبتا جوان دیپلم گواهینامه رانندگی هم دارم
دنبال کاری میگردم تایم صبح نیازی به بیمه تامین اجتماعی ندارم
کار تو آشپزخونه رستوران هم دوست دارم یاد بگیریم

سایر مهارتها
بازنشسته هستم ۳۸ ساله جویای کار

پیمایش نوشته