کارگر باغم جویای کار هستم روزمزدوکنتارات

نام
شهر ارومیه
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۹۱۷۰۷۴۱۴۷
سوابق کاری باسلام کارگرم ۳۹ساله کارکن و متعهد. جویای کاردرباغ و….هستم هم روز مزد هم کنتارات هرکاری باشه درخدمتم به جز (سنگ کار وبلوک).برا رفت وآمدم ماشین هم دارم.باتشکر
سایر مهارتها
کارگر باغم جویای کار هستم روزمزدوکنتارات

پیمایش نوشته