سنگ کاری

نام دهقان
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۹۴۷۹۵۸۱
سوابق کاری
سایر مهارتها نصب و ابزار کلیه سنگهای ساختمانی وارداتی و صادراتی
سنگ کاری

پیمایش نوشته