کابینت و کمد دیواری

نام مطهر کابین
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۵۲۶۹۳
سوابق کاری
سایر مهارتها کابینت .کمد دیواری ریلی. صفحه کورین.و… طراحی و اجرا
مناسب وبا کیفیت بالا ۰۹۱۲۲۴۵۲۶۹۳
کابینت و کمد دیواری

پیمایش نوشته