گروه معماری داخلی خط نو

نام گروه معماری داخلی خط نو
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۴۱۹۹۱۰۲ – ۰۹۱۲۲۷۷۴۴۳۱ – ۰۲۱۸۸۰۰۳۴۵۰
سوابق کاری
سایر مهارتها طراحی ، اجرا و بازسازی کلیه کاربری های مسکونی ، تجاری ، اداری و محوطه سازی و…
گروه معماری داخلی خط نو

پیمایش نوشته