تهیه نقشه های کارگاهی (شاپ درائینگ)

نام محمد محبی
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۱۲۵۶۱۶۴۸۷
سوابق کاری
سایر مهارتها تهیه نقشه های کارگاهی (شاپ درائینگ) به وسیله نرم افزار مهندسی Tekla Structure
تهیه لیست و نقشه برش بهینه جهت کمترین پرت مربوط به ورق شیت توسط نرم افزار Plus 2D و کنترل آن بصورت دستی
مشاوره در خصوص امکان سنجی نقشه سازه جهت ساخت و یا نصب و رفع معایب و نواقص ممکنه

دقیق ترین پروژه ها با نازلترین قیمت ها و بصورت توافقی

تهیه نقشه های کارگاهی (شاپ درائینگ)

پیمایش نوشته