فیلمبرداری، عکاسی، تصویربرداری

نام رامین اشراق
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۲۱۶۶۹۴۱۷۱۱ – ۰۹۱۲۳۲۱۵۶۲۳
سوابق کاری
سایر مهارتها فیلمبرداری:
– ساخت و تولید فیلم صنعتی
– ساخت و تولید فیلم معرفی محصول
– ساخت و تولید فیلم از خطوط تولید
– ساخت و تولید فیلم آموزشی ( جهت کاربری محصول )
– ساخت و تولید فیلم معرفی شرح خدمات
فیلمبرداری، عکاسی، تصویربرداری

پیمایش نوشته