جویای کار حراست ، نگهبانی و سرایداری

نام جعفرمنادی
شهر اراک
مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۹۹۹۳۲۰۳۴
سوابق کاری
سایر مهارتها آماده کار خدمات ، سرایداری خدمات و حراست هست
جویای کار حراست ، نگهبانی و سرایداری

پیمایش نوشته