۰۹۳۵۲۳۴۲۰۲۵

نام تهران
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۲۳۴۲۰۲۵
سوابق کاری
سایر مهارتها کلیدساز ماهر هستم جویای کار
۲۵ساله
۰۹۳۵۲۳۴۲۰۲۵

پیمایش نوشته