سرایداری

نام محمد کر
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار گلستان
تلفن ۰۹۱۱۹۷۵۱۰۵۳
سوابق کاری جوانی ۳۲ ساله متاهل دارای یک فرزند ۳ ساله , مهارت در لوله کشی و جوشکاری , اهل بندرترکمن , به دنبال کار سرایداری هستم
سایر مهارتها
سرایداری

پیمایش نوشته