مدیر مالی

نام محمد کاشانی
شهر اراک
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار اراک
تلفن ۰۹۳۶۵۲۱۰۷۶۲
سوابق کاری ۷سال در شرکتهای تولیدی
سایر مهارتها
مدیر مالی

پیمایش نوشته