مهندسی صنایع

نام Sam Davani
شهر اراک
مدرک تحصیلی ارشناسی “مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها”؛ کارشناسی ارشد “مدیریت فن آوری و اطلاعات- مدیریت دانش”
محدوده ی کار تهران
تلفن
سوابق کاری
سایر مهارتها آشنا به کلیه نرم افزاهای مرتبط با مهندسی صنایع با سابقه کار مفید و تسلط کامل بر زبان انگلیسی
دارنده گواهینامه معتبر HSE از DAS انگلستان

– دارای مدرک جامع Primavera

– دارنده گواهینامه معتبر آفیس

– دارای گوهینامه معتبر ISO

– دارای مدرک بین المللی MS-PROJECT

– دارای مدرک بین المللی مدیریت روابط عمومی

– دارای مدرک معتبر “مکاتبات بازرگانی و کسب و کار”

مهندسی صنایع

پیمایش نوشته