پیمانکاراسکلت های بتنی وآرماتوربندی

نام رجب رجبی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۵۲۸۷۱۴۰
سوابق کاری اجراکننده انواع سازه های بتنی وآر ماتوربندی شامل{اسکلت بتنی -فنداسیون -دیوارحایل وبرشی –آرماتوربندی -سقفهای دال وتیرچه با۲۰سال سابقه ودارای ۲۰۰۰مترابزارقالبندی
سایر مهارتها
پیمانکاراسکلت های بتنی وآرماتوربندی

پیمایش نوشته