راننده پایه یک

نام علی اصغر خطائی
شهر تبریز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۸۹۹۳۰۵۲
سوابق کاری اینجانب علی اصغر خطائی دیپلمه دارنده گواهینامه پایه یک مسبوق به ۱۳۷۶ساکن تبریز بامدارک کامل داخلی وترانزیت وسابقه ی کار با انواع کشنده کانتینربر در مسیر ایران ترکیه متقاضی کار بر روی انواع کشنده تریلی بر ترجیحا یخچال تریلی درمسیرهای خارج از کشور(روسیه ،اروپا) وداخلی میباشم
تلفن تماس: ۰۹۱۴۹۱۶۹۸۷۸
۰۹۱۴۸۹۹۳۰۵۲
سایر مهارتها
راننده پایه یک

پیمایش نوشته