نظافتچی_آبدارچی

نام ناویزاده
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۰۷۵۸۶۱۹
سوابق کاری اده به کار باشرکتها و……. بمنظور:
*امور خدماتی /تحصیلداری/آبدارچی بصورت تمام وقت/پاره وقت و ساعتی*
سایر مهارتها
نظافتچی_آبدارچی

پیمایش نوشته