نقاشی روم بوم و دیوار

نام پروانه عنادی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۹۶۶۰۵۲
سوابق کاری قاشی روی بوم و دیوار
نقاشی های سریالی، مجموعه

رای کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال رزومه با این شماره تماس بکیرید
۰۹۱۲۶۹۶۶۰۵۲

سایر مهارتها
نقاشی روم بوم و دیوار

پیمایش نوشته