معرق توسط دستگاه لیزری

نام رضا پورحمدی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۸۴۲۱۴۸
سوابق کاری انجام کلیه معرقهای مورد درخواست جهت استفاده در لوازم چوبی نظیر کنسول- میز- صندلی- بوفه و …..
سایر مهارتها
معرق توسط دستگاه لیزری

پیمایش نوشته