نقاشی ساختمان

نام بابایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۱۷۷۷۰۵
سوابق کاری نقاشی ساختمان با بیست و پنج سال سابقه.
سایر مهارتها
نقاشی ساختمان

پیمایش نوشته