انجام پروژه های مهندسی:

نام محمدپور
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۹۱۴۵۱۰۹
سوابق کاری طراحی نقشه فاز ۱و۲
مدل سازی با AUTO CAD و ۳D Max
ماکت سازی
پابان نامه معماری
شیت بندی
سایر مهارتها
انجام پروژه های مهندسی:

پیمایش نوشته