بازرگانی بین المللی …

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۹۴۵۷۵۰۰
سوابق کاری همکاری در محیط کم تنش

با تجربه طولانی

زبان انگلیسی در حد مادری

حقوق ثابت توافقی

سایر مهارتها
بازرگانی بین المللی …

پیمایش نوشته