تهیه صورت وضعیت و برآورد

نام درودى
شهر مشهد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خراسان
تلفن ۰۹۱۵۵۲۱۷۸۱۷
سوابق کاری تهیه صورت وضعیت پروژه و متره و براورد کلیه پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن بر اساس فهرست بهای ابنیه و خطوط انتقال و راه و باند با استفاده از نرم افزار های تکسا ، تدبیر ، و تدکار ، excel
سایر مهارتها
تهیه صورت وضعیت و برآورد

پیمایش نوشته