کارگر ساده ام نیاز خیلی فوری به کار دارم

نام
شهر تبریز
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار ارم
تلفن ۰۹۳۵۲۵۱۸۹۶۵
سوابق کاری ۲۲ ساله دارای مدرک تحصیلی دیپلم وپایان خدمت
هر کاری باشه انجام میدم ولی حقوقش قانون کار باشه وبیمه داشته باشه
آماده کار در کارخانجات هستم
یک شیفتی دوشیفتی یا سه شیفتی هم باشه فرقی نداره ولی حقوقش طبق قانون کار باشه
در هر جای تبریز وشهرستانهاش باشه واسم فرقی نداره
سایر مهارتها
کارگر ساده ام نیاز خیلی فوری به کار دارم

پیمایش نوشته