سالن کار و اماده ساز

نام
شهر تبریز
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار الهي پرست
تلفن ۰۹۱۴۹۳۳۳۳۹۳
سوابق کاری به چند نفر سالن کار اقا تمام وقت و یا نیمه وقت نیازمندیم
از پذیرش افراد سیگاری معذوریم
سایر مهارتها
سالن کار و اماده ساز

پیمایش نوشته