کارگر ساده نیاز خیلی فوری به کار

نام
شهر تبریز
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار لاله
تلفن ۰۹۱۴۵۸۲۶۱۹۷
سوابق کاری ۲۴ساله دارای دیپلم و پایان خدمت
% آماده کار در کارخانجات یا هر کاری باشه فقط حقوقش قانون کار و بیمه داشته باشه تک شیفتی یا دوشیفتی باشه واسم فرقی نداره تو تبریز یا هرتو شهرستانهای تبریز هم باشه کار میکنم %
هر کاری باشه کار می کنم
سایر مهارتها
کارگر ساده نیاز خیلی فوری به کار

پیمایش نوشته