آماده کار در دفتر وکالت و سردفتری و دفاتر اسناد رسمی .دفتر م

نام
شهر تبریز
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار آذر شهر
تلفن ۰۹۱۴۸۹۶۸۱۶۲
سوابق کاری ۲۸٫ساله .فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران با معدل بالا ..
سایر مهارتها
آماده کار در دفتر وکالت و سردفتری و دفاتر اسناد رسمی .دفتر م

پیمایش نوشته