آماده به کار در واحد بازرگانی

نام بهشتی
شهر تبریز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۱۰۰۹۷۶۵
سوابق کاری آماده به کار در واحد بازرگانی

اینجانب با ١٥ سال سابقه کاری در واحد بازرگانی آماده استخدام میباشم.

مدیریت پروسه کامل واردات
مدیریت تدارکات داخلی
برندسازی
تجارت الکترونیک
دریافت نمایندگی
ترجمه
کاتالوگ سازی
مدیریت مشتریان
پیگیری مطالبات
روابط عمومی بالا و ارتباط موثر با سازمان ها و بانک ها
آشنا با نرم افزار سپیدار

سایر مهارتها
آماده به کار در واحد بازرگانی

پیمایش نوشته