آماده به کار در دفتر اسناد رسمی

نام
شهر تبریز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۹۱۳۱۸۵۹
سوابق کاری بنده جهت خدمت و همکاری در دفتر اسناد رسمی با سابقه کاری، انجام امور استعلام ثبتی، استعلام مالیاتی، سند قطعی، تفویض وکالت، رضایت، تعهد، گواهی امضاء و.. هستم.
سایر مهارتها
آماده به کار در دفتر اسناد رسمی

پیمایش نوشته