راننده پایه۲ قدیم هستم بامدارک کامل باری جویای کار

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۵۹۰۸۸۳۵۵
سوابق کاری راننده پایه ۲ قدیم هستم ،
با مدارک کامل باری (هوشمند و سلامت) .
با بیش از ۱۰ سال سابقه کار با کامیونت های جاده ای و دارای سابقه کار با کامیونت های ۶ تن یخچالی ، مسقف و خودروبر .
جویای کار با کامیونت های جاده ای
سایر مهارتها
راننده پایه۲ قدیم هستم بامدارک کامل باری جویای کار

پیمایش نوشته