مترجم بازرگانی و تجاری جهت صادرات واردات

نام سرخانی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۴۱۶۴۲۳۲
سوابق کاری مترجم بازرگانی و تجاری جهت صادرات و واردات

ترجمه مکاتبات و مذاکرات بازرگانی و تجاری

تهیه – ترجمه – ارسال و دریافت نامه های بازرگانی انگلیسی شما ( از طریق اینترنت و به صورت آنلاین )

نامه نگاری انگلیسی رسمی و ترجمه ایمیل های شما

انجام مکالمات تلفنی انگلیسی با تسلط کامل

جستجوی کالای مورد نظر شما در اینترنت و ایجاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با شرکت ها و تولید کنندگان خارجی مرتبط در مدت زمان بسیار کوتاه .

اخذ پروفرما ( پیش فاکتور ) – مشخصات فنی – کاتالوگ و نمونه جنس از شرکت های خارجی فوری .

اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی .

مترجم همراه شما در سفر های خارجی و نمایشگاههای بین المللی به عنوان مترجم همزمان و کارشناس بازرگانی بین الملل .

انجام کلیه امور مربوط به خرید خارجی – سفارشات خارجی – باز کردن LC و غیره

سایر مهارتها
مترجم بازرگانی و تجاری جهت صادرات واردات

پیمایش نوشته