نقشه کشی صنعتی

نام مرتضی
شهر تبریز
مدرک تحصیلی محمدزاده
محدوده ی کار دور کاری
تلفن ۰۹۱۴۹۰۹۹۳۰۴
سوابق کاری ۱۵سال سابقه کار
سایر مهارتها نرم افزارهای solidworks _ inventor
نقشه کشی صنعتی

پیمایش نوشته