استخدام بازاریاب غیرحضوری بصورت درصدی

نام مینایی
شهر مشهد
مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر
محدوده ی کار تمامی شهرها
تلفن ۰۹۳۵۲۵۵۶۱۰۸
سوابق کاری واتساپ بدید خدمتتون تماس میگیرم
سایر مهارتها
بازاریاب غیرحضوری بصورت درصدی

پیمایش نوشته