حسابدار نیمه وقت

نام محمدرضا آذر
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۱۹۰۳۳۴۰۴۰
سوابق کاری مسلط به
تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
اجرای سیستم های مالی
اظهارنامه گزارش فصلی
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر درآمد
تهیه و تنظیم صورتهای مالی
تسلط به ۱۰ نرم افزار حسابداری
تسلط کامل به ICDL
سایر مهارتها
حسابدار نیمه وقت

پیمایش نوشته