رشد۲/۷ درصدی نرخ بیکاری در ایران به علت کرونا

به گزارش ایلنا، به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید. این عدد در سال ۲۰۱۹ برای سال جاری ۱۳.۶ درصد برآورد شده بود. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران

ادامه