راهنمایی:
۱-کلیه گزینه های فرم را به طور کامل پر نمایید.
۲-سپس با کلیک بر روی گزینه ثبت اطلاعات ثبت نام شما تکمیل است.
۳-اختیاری: آیکون دیگر جهت بارگذاری عکس نمایش داده می شود، اگر تمایل داشتید آن را بارگذاری نمایید.
در غیر اینصورت درج آگهی شما تکمیل شده و احتیاج به موارد دیگر نمی باشد و آگهی شما پس از حداکثر ۲۴ ساعت نمایش داده می شود .